การ เพาะ เลี้ยง เนื้อเยื่อ คือ อะไร

การ เพาะ เลี้ยง เนื้อเยื่อ คือ อะไร

การ เพาะ เลี้ยง เนื้อเยื่อ คือ อะไร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หมายถึง การนำส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะ เนื้อเยื่อ เซลล์ หรือเซลล์ที่ไม่มีผนังถูกเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อภายใต้สภาวะปลอดเชื้อของจุลินทรีย์และภายใต้สภาวะควบคุมอุณหภูมิ แสงและความชื้นสำหรับการเพาะเลี้ยงเซลล์พืช ปราศจากจุลินทรีย์ที่รบกวนและทำลายการเจริญเติบโตของพืช การ เพาะ เลี้ยง เนื้อเยื่อ คือ อะไร

พืชที่นิยมนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

digital literacy คือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การ เพาะ เลี้ยง เนื้อเยื่อ คือ อะไร มักใช้กับพืชที่มีปัญหาในการสืบพันธุ์ หรือพืชที่เป็นโรค เช่น ขิง กล้วยไม้ หรือพืชเศรษฐกิจ เช่น กุหลาบ ดาวเรือง ข้าว แครอท คาร์เนชั่น เยอบีร่า เป็นต้น

วิธีการเอาต้นเพาะเนื้อเยื่อออกจากโรงเพาะ

 • นำพืชออกและล้างวุ้นให้สะอาด
 • พืชถูกแช่ในน้ำด้วยสารต้านเชื้อรา ชื่อสามัญ เมตาแลกซิล (Metalaxyl) สำหรับป้องกัน รากเน่าโคนเน่า
 • เมื่อย้ายกล้าไม้ลงวัสดุปลูก ควรใช้วัสดุปลูกที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มีลักษณะร่วนซุย เช่น พีทมอส พีทมอสผสมเพอร์ไลท์ พีทผสมขุยมะพร้าวและแกลบหรือขุยมะพร้าวผสมแกลบ
 • นำกล้าที่ปลูกใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดก้นถุงเพื่อควบคุมความชื้น หากพืชมีขนาดเล็กคุณสามารถใส่แก้วกาแฟแล้วปิดด้วยฝาโพลีเอทิลีน แต่ถ้ามีจำนวนมากให้ทำเต็นท์พลาสติกคลุม
 • เพาะกล้าไว้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ จากนั้นย้ายลงกระถางที่ต้องการปลูก แนะนำให้รดน้ำยาฆ่าเชื้อราซ้ำอีกครั้งในดินปลูก

ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

การ เพาะ เลี้ยง เนื้อเยื่อ คือ อะไร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน

 • การเตรียมอาหาร คือ การเตรียมอาหาร คือ การนำธาตุอาหารที่พืชต้องการไปใช้ในการเจริญเติบโต และธาตุอาหารรองผสมกับวุ้น ฮอร์โมนพืช วิตามิน และน้ำตาล ในอัตราส่วนที่ถูกต้องแล้วฆ่าเชื้อใส่กระป๋องอาหารสัตว์ บางครั้งอาจมีสีตก ให้สวยงามสะดุดตา

               ธาตุอาหารที่พืชต้องการ

 • ธาตุอาหารหลัก ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม แลกำมะถัน
 • ธาตุอาหารรอง ได้แก่ ธาตุอาหารที่สำคัญรองลงมา เช่น เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง
 • การฟอกเนื้อเยื่อเป็นวิธีการใช้สารเคมีหรือวิธีต่างๆที่มีผลต่อส่วนของพืชที่ปลูกในอาหารที่มีธาตุอาหาร ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ
 • วางเนื้อเยื่อลงในขวดเพาะเลี้ยง เป็นการนำส่วนของพืชที่ผ่านการฟอกฆ่าเชื้อแล้ว วางบนวุ้นที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว การใช้อุปกรณ์และการทำงานในห้องพิเศษหรือตู้สำหรับเคลื่อนย้ายเนื้อเยื่อ
 • ขวดแก้วสำหรับเพาะเนื้อเยื่อ เป็นการใส่ขวดแก้วที่มีเศษเนื้อเยื่อไว้บนเชคเกอร์ เพื่อให้อากาศเข้าไปในอาหาร ทำให้แร่ธาตุ ฮอร์โมน และสารอาหารกระตุ้นเนื้อเยื่อที่เลี้ยงด้วยอาหาร แตกหน่อของพืชหลายชนิด
 • ย้ายผ้าเช็ดปากออกจากขวด เมื่อแตกหน่อเป็นกระจุกให้แยกหน่อออกให้อาหารใหม่จนกว่าต้นกล้าจะแข็งแรงจึงถอนกล้าออกจากขวดปลูกในเรือนเพาะชำใกล้ ๆ

สรุป การ เพาะ เลี้ยง เนื้อเยื่อ คือ อะไร

ตั้งแต่เริ่มเปิดห้องทดลองจนถึงเพาะเนื้อเยื่อ ดูจะเป็นเรื่องซับซ้อนมีรายละเอียดมาก แต่ปัจจุบันมีวัสดุอุปกรณ์ให้เลือกหลากหลายทั้งอาหารจานด่วน สิ่งนี้ทำให้ทุกคนสามารถเปิดห้องปฏิบัติการที่บ้านได้อย่างง่ายดาย นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการผลิตต้นกล้าเพื่อรับรายได้หลักหรือรายได้เพิ่มเติมจากงานประจำ อย่างแล็บนี้ลงทุนไม่ถึง 30,000 บาท เราแบ่งปันความรู้และนำไปใช้ การ เพาะ เลี้ยง เนื้อเยื่อ คือ อะไร